Kayıt için Gerekli Belgeler

Anaokulu Kayıt için Gerekli Belgeler
  • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
  • 1 adet öğrenci ikametgâh senedi
  • Öğrencinin altı adet vesikalık fotoğrafı
  • Sağlık Raporu
  • Aşı kartı/defteri
  • Aday Öğrenci Tanıma Formu