Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar
Görsel sanat eğitimi; çocuğun kendini tanımasını, başkalarıyla işbirliği yapmasını; kendi kültürünün ve diğer kültürlerin özelliklerinin farkında olmasını; resim yoluyla etkili iletişim kurmasını sağlayabilir.

Okul öncesi dönemde sanat eğitimi, çocukların gelişimlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen etkinlikler içermektedir. Sanat eğitimi alan çocuklar, kendilerinin ve diğer çocukların yeteneklerini dürüstçe kabul eden kişiliğe sahiptirler. Çocuklar birlikte oldukları sürece konuşabilecekleri, paylaşabilecekleri, bağımsızlıklarını kazanabilecekleri ve bir şeyler üretebilecekleri bir alana gereksinim duymaktadırlar.Bu da ancak onlara sanatsal bir ortamın hazırlanmasıyla olasıdır. Sanat etkinlikleri, çocuklara yeni araçları deneme, benzer olanları kullanma ve inceleme imkanı sunmaktadır.