Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama
Empatiyi öğrenmesi, başkalarının farkına varıp sosyal ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi, oyun yolu ile özgürce düşünebilmesinin geliştirilmesi, sanata karşı duyarlılıklarının arttırılması, günü daha neşeli ve enerjik olarak geçirmelerine fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

Yaratıcı Dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Önceden yazılmış bir metinin olmaması “Yaratıcı Drama”yı “Tiyatro” çalışmasından ayıran en önemli özelliktir. Sonuçtan çok süreç önemlidir. Yaratıcı Drama yoluyla çocuklar; duygularını tanır ve kontrol edebilir, empati, problem çözme, iletişim ve dil becerilerini geliştirebilir, kendini ifade edebilir, sorumluluk alır ve işbirliği yapabilir, düş gücünü zenginleştirebilir, kendi özelliklerinin ve potansiyelinin farkına varabilir.